Labdien, kā varam palīdzēt?

The Competition Council has taken the decision to allow the merger of “Universal Pictures Holdings UK Limited” (“Universal Pictures”) and “Sparrowhawk Holdings Limited” (“Sparrowhawk”).

News

Konkurences padome (KP) nolēmusi atļaut “Universal Pictures Holdings UK Limited” (“Universal Pictures”) un “Sparrowhawk Holdings Limited” (“Sparrowhawk”) apvienošanos.

Jaunumi

The fund management company „Zaļās Gaismas Investīcijas” (ZGI) signed five new investment contracts in the total amount of 1,8 million lats on November.

News

Novembrī Riska kapitāla fonds „Zaļās Gaismas Investīcijas” (ZGI) noslēdza piecus jaunus ieguldījuma līgumus par kopējo summu 1,8 miljoni latu.

Jaunumi

„DEPFA Bank” and „Nordic Investment Bank” as a result of open international tender acquired the right to arrange a loan with state warranties.

News

„DEPFA Bank” un „Ziemeļu Investīciju banka” atklāta starptautiska konkursa rezultātā ieguva tiesības valsts galvoto aizdevumu izsniegšanai.

Jaunumi

Competition Council decided to grant an authorization to the merger of „Nutricia International B.V.” and SIA „Amaija”.

News

Konkurences padome (KP) nolēmusi atļaut „Nutricia International B.V.” un SIA „Amaija” apvienošanos.

Jaunumi

Konkurences padome (KP) atļauj AS „Rīgas piensaimnieks” apvienoties ar AS „FFL”

Jaunumi

“SPI Group” has acquired “AV&D” and “Interlat” – wholesale alcoholics trading companies.

News

„SPI Group” ir iegādājies alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības uzņēmumus „AV&D” un „Interlat”

Jaunumi

Zvērinātu advokātu birojs “Liepa, Skopiņa/BORENIUS” klienta vārdā iesniedza Eiropas Komisijā divas sūdzības par plānoto atkritumu reformu Rīgā.

Jaunumi

Attorneys at law “Liepa, Skopiņa/BORENIUS” on behalf of its clients has submitted two complaints to the European Commission about planned waste management reform in Riga city.

News

Der lettische Getränke-Händler SIA “L.I.O.N.&Ko” wurde an dem estnischen Hersteller und Importeur von Alkoholgetränken AS “Liviko” verkauft.

News

The Latvian distributor of alcoholic beverages SIA “L.I.O.N.&Ko” was sold to the Estonian producer and importer of alcoholic beverages AS “Liviko”.

News

Latvijas alkoholisko dzērienu izplatītājs SIA “L.I.O.N.&Ko” tika pārdots Igaunijas alkoholisko dzērienu ražotājam un importētājam AS “Liviko”.

Jaunumi

Kapitalanteile des Handelszentrums “Mukusala” werden an “Maxima Latvija” verkauft

News

Heidelberg Cement verkauft maxit Gruppe

News

Von nun an wird die legendäre britische Automarke Bentley durch eine neugegründete Gesellschaft, den offiziellen Händler von Bentley – Luxury & Sports Cars SE auch im Baltikum vertreten.

News

Henceforth the legendary British automobile brand Bentley will be represented in the Baltic region by its newly established official dealer Luxury and Sports Cars SE.

News

Leģendāro britu auto marku Bentley Baltijā turpmāk pārstāvēs jaundibinātais Bentley oficiālais dīleris Luxury & Sports Cars SE.

Jaunumi

Estlands führender Medienkonzern erwirbt AG “Delfi”.

News

Das vom griechishen Unternehmer Herr Tsatsos verwaltete Konsortium und vom Capital International verwaltete privater Anlagefonds erwerben mehr als 82% Aktien der öffentlichen Aktiengesellschaft Lode.

News

The shares of the trade centre „Mūkusala” sold to „Maxima Latvija”.

News

Tirdzniecības centra „Mūkusala” kapitāla daļas tiek pārdotas „Maxima Latvija”.

Jaunumi

HeidelbergCement to sell maxit Group

News

HeidelbergCement pārdod maxit Grupu

Jaunumi

AS „Delfi” pāriet Igaunijas vadošā mediju koncerna „Ekspress Grupp” īpašumā.

Jaunumi

Estonia’s leading media company „Ekspress Grupp” acquires AS „Delfi”

News

On 20 July 2007 a consortium managed by a Greek entrepreneur Mr. G. Tsatsos and a Private Equity Fund managed by Capital International acquired more than 82% of the shares of the public joint-stock company Lode.

News

2007. gada 20. jūlijā vairāk kā 82% publiskās akciju sabiedrības Lode akciju ir ieguvis konsorcijs, ko vada grieķu uzņēmējs George Tsatsos un privātais kapitāla fonds, ko pārvalda Capital International

Jaunumi

Sworn Advocate Inese Libina – Egner appointed the Legal Advisor of the President of the State

News

Zvērināta advokāte Inese Lībiņa – Egner iecelta par Valsts prezidenta padomnieci juridiskajos jautājumos

Jaunumi

Die Rechtsanwältin Frau Inese Lībiņa – Egner ist als Beraterin des Staatspräsidenten in Rechtsfragen eingestellt worden.

News

Der größte Sporttotalisator in Lettland TeleToto, unter dem Namen Optibet bekannt, wurde an die schwedische Gesellschaft Redbet Holding AB für 1 Million LVL verkauft.

News

Jahresbericht 2006 der Borenius Gruppe

News

Die vereidigte Rechtsanwältin Frau Inese Lībiņa wurde zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert

News

Latvia’s largest sports betting service provider Tele Toto which operates under the name Optibet has been sold for 1 million LVL to the Swedish company Redbet Holding AB.

News

Latvijas lielākais sporta totalizators TeleToto, kas strādā zem nosaukuma Optibet, pārdots Zviedrijas kompānijai Redbet Holding AB par 1 miljonu LVL.

Jaunumi

The construction company „Latvijas energoceltnieks”(LEC) has been sold to the Estonian investment group „Alta Capital”.

News

Būvkompānija „Latvijas energoceltnieks”(LEC) pārdota Igaunijas investīciju grupai „Alta Capital”

Jaunumi

Attorney at Law Inese Lībiņa awarded Doctor’s Degree in Juridical Science

News

Zvērināta advokāte Inese Lībiņa iegūst tiesību zinātņu doktora grādu

Jaunumi

Borenius Grupas Gada pārskats 2006

Jaunumi

Publicēts pirmais pētījums par informācijas vidi mūsdienu Latvijā

Jaunumi

Sworn advocate Inese Lībiņa wins the first claim in Latvia on unlawful intrusion of mass media in the private life of an individual

News

Zvērināta advokāte Inese Lībiņa uzvar pirmo prasību Latvijā par mediju prettiesisku iejaukšanos indivīda personiskajā dzīvē

Jaunumi

Liepa, Skopina /BORENIUS new partner – Indrikis Liepa

News

Par Liepa, Skopiņa /BORENIUS partneri kļuvis Indriķis Liepa

Jaunumi

Lauris Liepa – Appointed Member of the Riga Stock Exchange Monitoring Committee

News

Lauris Liepa iecelts Rīgas Fondu Biržas Uzraudzības komitejā

Jaunumi

Liepa, Skopina /BORENIUS piedalās salīdzinošā pētījumā par nodokļu sistēmām un to juridisko bāzi

Jaunumi

“Liepa, Skopina /BORENIUS” participates in Benchmarking study publication

News